Děkujeme rodičům /zákonným zástupcům/ za dary pro naší MŠ:

 • pí. Havrdová – papíry na kreslení
 • pí. Drugdová – papíry na kreslení
 • pí.Štáhlíková – papíry na kreslení
 • pí. Holečková – bedýnka jablek
 • pí. Prošková – zástěrky na VV
 • pí. Mrzílková – papíry na kreslení
 • pí. Sovová – větve na vánoční výzdobu, dárek pro děti
 • pí. Lávicová – materiál na tvoření
 • Volrábovi – oprava hradu, dvířek, židličky a papíry na kreslení
 • Vackovi – papíry na kreslení, kalendáře
 • Kumštátovi – oprava koloběžek, podložky na kreslení, strojky na vši
 • pí. Štáhlíková – papíry na kreslení
 • Sorokovi – barevné hrany
 • Kumštátovi – osení – ječmen
 • pí. Vobořilová – papíry na kreslení, dětská kniha
 • Havrda – drobné dárky na MDD
 • Šimek – role papíru
 • pí. Kučerová – papíry na kreslení
 • pí. Drugdová – fotbalový míč
 • pí. Řezáčová – balónky, pracovní sešity
 • pí. Veselá – drobné dárky na MDD
 • Kozel – CD /písničky, pohádky/
 • pí. Antošová – tempery, čistící prostředky
 • pí. Štáhlíková – čtvrtky

Další sponzoři 2017/2018
Děkujeme panu Dvořákovi DvorakFOTO.cz za tvorbu a správu webových stránek MŠ.
Děkujeme panu Bartošovi za stříhání jabloňky.

Podpořte nás na sociálních sítích: