Pro ženy po mateřské – osnova dramatu (a nejen pro ně) – VYSVĚTLENÍ

Minulý týden jsem si přečetla článek „Pro ženy po mateřské – osnova dramatu“ od autora Ivana Lišky uveřejněný ve „Zlonické šanci“ a myslím si, že je vhodné doplnit článek o podrobnější informace.

Od 90. Let je počet míst v mateřských školách nižší než množství přihlašovaných dětí. Logicky tak narůstá počet zamítnutých žádostí, nespokojených rodičů a možná i dramatických příspěvků. Jednotlivé věty výše uvedeného článku citované ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), jinak znějí vytržené z kontextu a jinak ve vzájemně provázaném školském zákoně. Na správně uvedenou informaci „k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky“ navazuje § 179 školského zákona:

(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec

a) zřídí mateřskou školu, nebo

b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí;  v takovém případě je obec povinna za každé dítě s místem trvalého pobytu na jejím území, které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou obcí, hradit této obci její neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak“.

Městys Zlonice má písemné dohody s ostatními okolními obcemi, které pro malý počet obyvatel nemohou mateřskou školu zřizovat.  Uvedené obce (jejichž předškolní děti Mateřskou školu ve Zlonicích navštěvují) se na provozu mateřské školy podílejí finanční částkou, kterou určuje ÚM Zlonice. Kritérium zápisu do mateřské školy ve Zlonicích číslo 1. Odklad školní docházky – není podmíněno bydlištěm a číslo 2. Předškoláci – není podmíněno bydlištěm, neznamená, že sem bude dojíždět „někdo z Postoloprt“, ale jedná se o děti z Jarpic, Šlapanic, Pálče, Pálečku, aj., které spádově patří do Základní školy ve Zlonicích.

Veřejný ochránce práv (16. 02. 2011) zdůraznil: „Kritéria pro přijetí do mateřské školy se musí týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče“. Podívejme se na danou situaci z jiného úhlu a právě očima předškolních dětí, které bydlí v maličkých obcích a kde mají daleko od školky, do školy i do obchodu. „Měly by tyto děti srovnatelné podmínky pro vstup do ZŠ jako jejich vrstevníci?  Byly by připravené na vstup do ZŠ po stránce sociální (život a pravidla v kolektivu, adaptace, postavení ve skupině, aj.)? A nebyla by to také diskriminace?

Ať se na daný problém podíváme z jakékoli strany, vždy uvidíme nějakou diskriminaci. A kdy diskriminace zmizí? Až bude počet přihlášených dětí stejný nebo menší než počet volných míst v mateřské škole.

Ve školce prožívám krásné, ale i špatné dny. Mezi ty špatné patří den, kdy rozdávám rozhodnutí o nezařazení dítěte do mateřské školy. Znám osudy a problémy konkrétní rodiny a vídám slzičky maminek. Chtěla bych pomoci a nemohu. Naopak mezi ty krásné patří dny, kdy mohu říci: ANO – JIŽ SE NA VÁS TĚŠÍME.

 

Jen samé hezké dny přeje Bc. Dvořáková Jana – ředitelka mateřské školy.

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

24 komentářů u „Pro ženy po mateřské – osnova dramatu (a nejen pro ně) – VYSVĚTLENÍ

 1. Ivan Liška

  Vážená paní ředitelko!
  Jsem, ve vší úctě, toho názoru, že se hluboce mýlíte a že obhajujete něco, co obhájit nelze. Pokud chcete, můžeme na toto téma zahájit diskuzi a přenést ji třeba na diskuzní fórum obce, které má větší navštěvovanost než tyto stránky (můžeme začít třeba zkopírováním tohoto vašeho vyjádření).
  Jsem přesvědčen, a po tolika hodinách hledání materiálů, čtení legislativy a konzultací k tomu snad mám právo, že nejenže jsou kritéria stanovena chybně, ale že vy s nimi dokonce jdete dokonce i proti vůli zřizovatele a proti zájmům našich občanů.
  Chci říci, že jsem připraven na jakékoli úrovni vést tuto diskuzi a záleží tedy na vás, zda ji vést chcete nebo ne.
  S pozdravem
  I.Liška

  1. Dvořáková Jana

   Pane Liško,
   chápu, že nedostatečná kapacita MŠ (a to i z pohledu otce nepřijatého dítěte) Vás nenechává chladným, současně přijímám i Vaše příspěvky plné dramatu a emocí. Zákony je však nutné respektovat. Nestačí-li Vám mé vysvětlení, předkládám vyjádření zástupců KÚ Středočeského kraje a ČŠI Středočeského kraje.
   KÚ – Předškoláci mají plošně přednost při zařazování dětí do MŠ (bydliště není důležité)
   ČŠI – Předškoláci mají vždy přednost (bydliště není důležité)
   Názorem odborníků na daný problém končím naši písemnou diskusi.

   Bc. Dvořáková Jana – ředitelka mateřské školy

 2. Bořek Jareš

  Vážená paní ředitelko,
  vzhledem k tomu, že máme malé dítě, zajímám se o možnosti jeho umístění do mateřské školy. Přečetl jsem si „Kritéria pro přijetí…“ a nerozumím 3. bodu: ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MŠ – nástup pedagogické pracovnice po MD. Prosím Vás o jeho objasnění, co si pod tím mám představit?
  Děkuji
  S pozdravem
  Bořek Jareš

  1. Dvořáková Jana

   Dobrý den, pane Jareš,
   bod č. 3 znamená přijetí dítěte vysokoškolsky vzdělané a plně kvalifikované pedagogické pracovnice, která se v říjnu 2013 vrátí po MD do našeho kolektivu a bude se s námi podílet na vytváření podnětného a tvořivého prostředí pro „naše“ děti (a nejen pro ně).
   Během své dvacetileté praxe využívám uvedenou možnost poprvé, protože opravdu o uvedenou pedagogickou pracovnici nechci přijít. Byla by to škoda pro nás i pro děti.

   S pozdravem Dvořáková Jana

 3. Ivan Liška

  Paní Dvořáková!
  Pokud nechcete diskutovat, nemusíte. Jen jsem si myslel, že když už občané Zlonic platí daně, ze kterých se hradí provoz zařízení, jehož vedením jste dočasně pověřena, rádi by věděli něco více, než vědí dosud. To, co předkládáte jako argumenty, mě jen utvrzuje v dojmu, že veřejná diskuze je přesně to, čemu se chcete vyhnout.
  Ráno jste napsala : Veřejný ochránce práv (16. 02. 2011) zdůraznil: „Kritéria pro přijetí do mateřské školy se musí týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče“. Jak se to slučuje s tím, že jste si sama o své vůli stanovila kritérium č.3, abyste mohla přijmout svou vlastní zaměstnankyni? Vždyť přijetí je právem dítěte a nikoli rodiče … jak sama píšete.
  A stejný ombudsman dále říká :“ … Neexistuje žádný logický důvod, proč by měly mít děti zaměstnanců veřejného sektoru silnější právo na přijetí do mateřské školy, než děti ostatních rodičů …“
  A aby toho nebylo dost, tak také :“ … Požadavek trvalého pobytu dítěte v obci není diskriminační a může být legitimní …“
  Takže …? Já se s vámi nebudu přít o to, jestli je lepším právníkem ombudsman nebo někdo, koho ve svém příspěvku skrýváte pod paušálním označením KÚ nebo ČŠI, o to přece nejde.
  Pokud máte jen takové argumenty, pak se váš postoj zcela chápu a myslet si, že je udržitelný je vaším právem.
  I.Liška

 4. Bořek Jareš

  Dobrý den paní ředitelko,
  děkuji Vám za Vaši odpověď a objasnění toho kritéria. Nevěděl jsem totiž, jak ho mohu splnit.
  S pozdravem
  Bořek Jareš

 5. Miloslava Štruplová

  Učím v MŠ Zlonice již 2. rokem hru na zobcovou flétnu a velmi mne mrzí, že bod č.3 nebyl zařazen i pro mně, když jsem loni žádala o přijetí své dcery do MŠ. Přestože mám školku naproti domu, musím ji nyní vozit každý den až do Mšených Lázní. Napadá mne vysvětlení- nejsem tak důležitá pro MŠ… Děkuji M. Štruplová

  1. Dvořáková Jana

   Dobrý den, paní Štruplová,

   ano, bod č. 3 loni v kritériích opravdu nebyl. Uvedenou variantu jsem použila letos poprvé, ne s cílem diskriminovat ostatní, ale se zájmem o získání kvalifikované a vysokoškolsky vzdělané pedagogické pracovnice, což přinese prospěch hlavně dětem. Vaše vysvětlení, že nejste tak důležitá pro MŠ je nesprávné. V době zápisu ještě nevíme, zda budou mít rodiče, od září příštího školního roku zájem o kroužek flétny, u paní učitelky vím, že nastoupí v říjnu 2013.
   Stále řešíme kritéria. Ať se posunou vlevo či vpravo, vždy mohu vzít pouze daný počet nových dětí. Nebylo by efektivnější řešit problém kapacity či předkládat návrhy řešení?

   S pozdravem Dvořáková Jana

 6. Bořek Jareš

  Vážená paní ředitelko,

  pročetl jsem si dokument „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu bzdělání“ – viz odkaz: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-2012.pdf .

  V tomto dokumentu jsou mimo jiné uvedena vzorová kritéria, která splňují potřebná pravidla, a mohla by být dobrým vodítkem pro zde probírané téma.

  Co je však podstatnější, tak v dokumentu je i uveden následující bod:

  „Kritéria založená na vztahu rodičů dítěte k orgánům veřejné moci
  Ředitelé/ředitelky mateřských škol přistupují i ke kritériím zvýhodňujícím dítě,
  1. jehož rodič je zaměstnancem obce, obecního úřadu nebo mateřské školy zřizované obcí, popř. je zaměstnán ve školství obecně, nebo
  2. jehož umístnění je v zájmu obce.
  Je-li nelegitimní paušální kritérium zaměstnanosti rodičů, o to víc je nelegitimní kritérium zvýhodňující děti rodičů určité profese. Kritérium zvýhodňující děti rodičů zaměstnaných ve veřejném sektoru je však navíc v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení a nestrannosti správního orgánu. Rozhodnutí založené na tomto zvýhodnění je nezákonné.“

  Na základě výše uvedeného se domnívám, že bod č 3 Kritérií je tedy nezákonný a měl by být z Kritériií vyjmut.

  Děkuji

  S pozdravem

  Bořek Jareš

  1. Dvořáková Jana

   Dobrý den, pane Jareš,
   „Doporučení veřejného obhájce…“ jsem předala 6. 3. RADĚ ÚM, kde jsem je se zástupci obce projednala. Nová kritéria budou v souladu se školským zákonem a „Doporučením….
   S pozdravem Dvořáková Jana

 7. Dvořáková Jana

  Dobrý den,

  předkládám doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

  Toto je možné stáhnout pod položkou KE STAŽENÍ v menu nebo zde:

  http://www.mszlonice.cz/ke-stazeni/

 8. Eva Edwards

  Dobrý den,
  Nemíním se zde vyjadřovat ke kritériím 1 a 2, uvedené zákony a doporučení jsem nečetla a nebudu, takže mi to ani nepřísluší. Diskuse okolo kritéria č. 3 mi však přijdou naprosto malicherné. Paní učitelka, o kterou se jedná, před 3 roky „učila“ mého syna a on na ni do dneška s velkou láskou vzpomíná. Podle mě je opravdu velkým přínosem pro školku a naprosto chápu paní ředitelku, že ji chce po rodičovské dovolené za každou cenu zpět. Myslím, že je lepší „obětovat“ jedno místo ve školce (ať už na něj dle Vás nárok má či ne) a získat tím výbornou učitelku pro Vaše přijaté děti.
  Jen bych ráda předeslala, že dle kritérií pro přijetí je letos má dcera absolutně „na ocase“. Přesto však chápu, že ať se kritéria změní jakkoliv, vždy tu bude početná skupina nepřijatých dětí, jejichž rodiče se budou více či méně veřejně rozhořčovat. Změna kritérií tudíž problém nespokojenosti neřeší.
  Jen ještě poslední poznámka: pokud je mi známo, tak kritéria přijímání dětí dle věku má v dnešní době většina školek.

  1. Dvořáková Jana

   Dobrý den, paní Edwards,
   jsem ráda, že se k situaci kritérií vyjádřil zástupce rodičů, který se na danou situaci dívá i z jiného úhlu pohledu.
   Děkuji.
   S pozdravem Dvořáková Jana

 9. Miloslava Štruplová

  Dobrý den,
  paní Edwards je zřejmě smířená se situací. Ani mě tolik nevadí bod č. 3, jako to, že denně vídám x maminek s malými dětmi, které vedou staršího sourozence do školky a pak zůstávají doma, zatímco pracující rodiče doslova honí čas a vozí děti do jiných školek jen proto, že se jejich děti narodily o pár dní později než již zmiňovaní.
  Pěkný večer. Štruplová

  1. Dvořáková Jana

   Dobrý večer, paní Štruplová,
   k danému tématu jste se mohla vyjádřit na zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice dne 12. 03. 2013 (informace byla uvedena ve Zlonickém zpravodaji). V současné době považuji téma kritérií za uzavřené.
   S pozdravem Dvořáková Jana

  2. Kadlecová

   A jste si jistá, že ta maminka s kočárkem nevede předškoláka nebo při mateřské nepracuje?
   Také budu ráda, když by mohl synek nastoupit tady od září do školky, ale když né, tak ho též budu muset vozit jinam, jen abych mohla zpět nastoupit do práce.
   Jak má paní ředitelka ověřit potvrzení od zaměstnavatele jestli je „pravé“ nebo „fiktivní“? Již dříve jsem se tu setkala s maminkami, které potvrzení dodaly, ale nepracovaly a do práce nenastoupily? K tomu nemá žádné pravomoc.
   Myslím si, že by se měli zamyslet maminky, které chtějí dát dítko do školky a jsou ještě doma s mladším, jestli by neodložily nástup do školky o rok a daly přednost dítku pracující matky, protože se do této situace mohou dostat také oni za rok, dva…
   Nikdy kritéria nebudou vyhovovat všem. Vždy matky doma budou proti pracujícím matkám, tedy do té doby pokud se kapacita školek nějak neurovná k poptávce!

   1. Kadlecová

    Tím samozřejmě nechci říci, že každá maminka s kočárkem vede předškolála nebo pracuje, ale i takové jsou! Za pravopisné chyby se omlouvám.

 10. Eva Edwards

  Nejsem s tím smířená a je mi stejně líto jako bylo Vám, že mé dítě do školky s největší pravděpodobností letos nepůjde. Ale snažím se na celou situaci podívat objektivně a ne plná emocí. Když se nastaví kritéria tak, aby byla zvýhodněna skupina dětí pracujících rodičů, tak zase budou křičet rodiče 4-5-letých dětí, že už možná opakovaně jejich ratolestem nebyl umožněn přístup k předškolnímu vzdělávání, na které též mají právo. Pokud se totiž nemýlím, tak školky jsou koncipované jako vzdělávací a ne „odkládací“ zařízení … což je argument, který by se v tom případě pak také dal použít.

  Pláčeme tu všichni totiž na totálně špatném hrobě. Tyto útoky a stížnosti na nedostatečnou kapacitu MŠ by měly být směřovány na zřizovatele MŠ a ne ředitelku, která má k dispozici neodpovídající počet volných míst a prostě všem se nezavděčí.

 11. Miloslava Štruplová

  Paní Edwadrs, jistě máte kus pravdy. Ovšem, pokud nedojde k umístění dítěte zaměstnaných rodičů, následuje v rodině stres, strach o práci má dnes většina z nás, pokud nevyhovíte zaměstnavateli a nenastoupíte do práce, protože prostě nemáte kam dát uložit či vzdělávat dítě, jak chcete, budete bez peněz a v zoufalé situaci bez řešení.

  O průběhu Zasedání jsem se nechala podrobně informovat. Dostavit jsem se bohužel nemohla.

  A při dobré vůli, se dá udělat ledacos…

  Přeji pěkný den, už se nebudu k ničemu vyjadřovat, stejně to nemá smysl.
  Štruplová

  1. Dvořáková Jana

   Dobrý den, paní Štruplová,
   dobrou vůli nelze uplatňovat tam, kde je třeba dodržovat zákon – školský zákon či Doporučení veřejného ochránce…(není zákon), ale jeho cílem je vyhodnotit nejčastější kritéria z hlediska jejich souladu se zákonem.
   S pozdravem Dvořáková Jana

 12. Ivan Liška

  Vážená paní Edwards!
  Pokud dovolíte, rád bych opravil některé nepřesnosti ve vašich příspěvcích …
  1. Všichni jsme příčetní a svéprávní, takže chápeme, že kapacita není nekonečná. Koneckonců, ty hlasy se ozývají kvůli kritériím a ne kvůli tomu, že školka nemá o 100 míst víc. To, co vy označujete slovy „útoky a stížnosti“ bych já označil za vyjádření nespokojenosti, na což mají lidé právo.
  2. To předmětné 3.kritérium je protizákonné. V tom je celý ten problém a je naprosto jedno, o koho se jde. To není o tom, jestli je to podle vás, nás, jeho, ní, … to je podle zákona. Spojovat to s tím, jestli šlo o tu či onu osobu, ať už dobrou nebo špatnou … to zkrátka nejde.

  Vždyť sama paní ředitelka přece píše v jednom z předchozích příspěvků :“ …dobrou vůli nelze uplatňovat tam, kde je třeba dodržovat zákon …“. To zní sice podivně od člověka, který se ho právě z dobré vůle chystal porušit, ale pravda to je.

 13. Jandakova

  Dobry den, nas syn patri letos tez mezi neprijate deti. V Klobukach nebyl problem, zadne dotazniky apod., navic potvrzeni od lekare chteji az pri nastupu do MS. Je to mozna prkotina, ale nest s sebou potvrzeniod pediatra a nevedet, zda dite vezmou ci ne, tak to mi prijde jako velky nesmysl a mala domu panu doktorovi. Tez mne vadi, ze znam mnoho zen ze Zlonic, ktere jsou doma s mladsim ditetem a jejich starsi decko bylo prijato do MS. V dubnu to ve mne vrelo, ale dnes uz je mi to jedno. Dite budi vozit do Klobuk a pokud se mu tam bude libit, tak tam bude i dalsi roky. Jen prosim, prihlizejte na to, pokud jsou matky na MD, pak jejich starsi deti (pokud nejsou predskolaci) zabiraji mista tem, jejichz rodice potrebuji jit pracovat. Jandakova

  1. Jana Dvořáková

   Dobrý den,
   budu se snažit alespoň částečně vysvětlit danou situaci, v úvodu předložím trochu teorie. Mění se doba, společnost i priority. ČR vstoupila do EU a současně tak přijala i hlavní myšlenky evropského vzdělávání. Mateřské školy již nemají funkci hlídací služby. Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. „Kritérium zaměstnanosti rodičů přehlíží vzdělávací funkci mateřských škol a akceptuje především funkci hlídací služby poskytované rodičům dětí. Děti jsou tak v přístupu ke vzdělání rozlišovány podle skutečnosti, která nemá na jejich potřebu vzdělávat se přímý vliv. Proto nesmí být kritérium zaměstnanosti rodičů kritériem paušálním, neboť pak nezohledňuje individuální potřeby dítěte z hlediska jeho práva na vzdělání“ – tolik vyjádření veřejného ochránce práv, ale i zástupců KÚ ČR.

   Potvrzení od lékaře jsme dříve také vyžadovali až po přijetí dítěte do MŠ. Absence potvrzení od pediatra /ještě před vydáním rozhodnutí/ bylo v inspekční zprávě hodnoceno jako nedostatek, který je třeba odstranit. Jinými slovy – dříve než správní orgán vydá rozhodnutí přijetí dítěte do MŠ, musí vědět, zda pediatr nástup dítěte do MŠ doporučil.

   Jsem ráda, že Vašeho syna v MŠ v Klobukách bez problémů přijali /v uvedené MŠ zřizovatel navýšil kapacitu a tím se počet míst zvýšil/a přeji Vám, ať se synovi ve školce líbí. Zarazila jsem se však nad názorem, že individuální dotazník o dítěti je pro rodiče „zbytečný či zatěžující“. Vždyť se jedná o prvotní informace, které kvalifikované pedagogické pracovnice o nových dětech získávají ještě před nástupem dítěte do MŠ. Jako rodič bych uvítala, že učitelky projevují o moje dítě zájem a chtějí ho co nejvíce poznat a usnadnit mu adaptační proces i pobyt v MŠ.

   Příjemné prázdninové dny přeje Mgr. Jana Dvořáková.

 14. Jandakova

  Se zpozdenim chci jen zareagovat. Naprosto chapu, ze se musite ridit zaknem apod., jeste par slov k dotazniku – chapu, ze se sazte o diteti zjistit co nejvice informaci. Samozrejme nechci zadnemu diteri upirat pravo na predskolni vzdelavani….ale verte mi a zkuste se vzit do kuze dnesnich rodicu. Spis by mel zrizovatel zareagovat a navysit kapacitu…o tom si mjzeme pouze dopisovat, ale na nas to nezalezi. Mejte se hezky, s pozdravem V. J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *