Archiv rubriky: Aktuální informace

Informace z naší školky…

Pokyny ro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte nám ocitovat několik slov z materiálů vydaných MŠMT, které jsou závazné pro všechny mateřské školy : “ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.“

Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie coronaviru vás tedy prosíme o dodržování následujících pokynů:

V případě, že jste se vy, nebo někdo z rodiny, setkali s člověkem, u kterého byla prokázána nákaza coronavirem, a v důsledku toho čekáte na výsledky testu, ponechte si dítě doma do doby, než tyto výsledky obdržíte. Zabráníte tak případnému šíření nákazy a ochráníte jak ostatní děti, tak i personál.

Děkujeme za pochopení

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Opatření proti šíření infekčních onemocnění

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že na podzim dochází k většímu výskytu infekčních onemocnění, připomínáme vám,  že do školky nemůžeme přijmout dítě, které vykazuje tyto příznaky.:

Zvýšená teplota nebo horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu…

V souladu s doporučením odborné zdravotnické společnosti je za normální tělesnou teplotu považována hodnota do 37°C

Tato  opatření jsou uvedena v dokumentu, který vydalo MŠMT a který je závazný pro všechny mateřské školy

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Informace o provozu mateřské školy v případě jejího dočasného uzavření

Vážení rodiče,

v současné době naše mateřská škola funguje v plném rozsahu,. Vzhledem k situaci okolo pandemie koronaviru však může kdykoliv, a to i ze dne na den, dojít k jejímu dočasnému uzavření. V takovém případě je školka povinna zajistit  předškolákům distanční výuku. Rodičům těchto dětí zašleme v nejbližší době informační email, ve kterém najdou všechny  podrobnosti, Doporučujeme tedy sledovat a kontrolovat svoji emailovou schránku.

Stejným způsobem, tedy přes email,  mohou s učitelkami komunikovat i rodiče ostatních dětí, pokud by měli nějaký dotaz nebo nám potřebovali něco sdělit.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že k popsané situaci v naší mateřské škole nedojde, a že se i v příštích týdnech budeme moci denně scházet osobně

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Akce MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu vládních opatření a vzhledem k situaci  až do odvolání rušíme veškeré naplánované školní akce.

Kroužek keramiky tento a příští týden odpadá, o dalším vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení

Podpořte nás na sociálních sítích: