Archiv autora: Administrátor

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na období 2018 – 2020

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Předpokládané příjmy 2018 2019 2020
Příjmy od zřizovatele 640 000,- 650 000,- 660 000,-
Vlastní příjmy /stravné, školné/ 485 000,- 504 000,- 526 000,-
Příjmy ze státního rozpočtu na mzdy 3 886 000,- 4 080 000,- 4 284 000,-
EU OP VVV 100 689,- 0,- 0,-
Předpokládané příjmy celkem 5 111 689,- 5 234 000,- 5 470 000,-

 

Předpokládané výdaje 2018 2019 2020
Výdaje od zřizovatele 640 000,- 650 000,- 660 000,-
Vlastní výdaje /stravné, školné/ 485 000,- 504 000,- 526 000,-
Výdaje ze státního rozpočtu na mzdy 3 886 000,- 4 080 000,- 4 284 000,-
EU OP VVV 100 689,- 0,- 0,-
Předpokládané výdaje celkem 5 111 689,- 5 234 000,- 5 470 000,-
Hospodářský výsledek 0,- 0,- 0,-

Rozpočtový výhled na jednotlivé roky je sestaven jako vyrovnaný.

 

Mgr. Dvořáková Jana

Ředitelka mateřské školy

 

Vyvěšeno: 13. 11. 2017

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Co je nového v „prázdninové“ školce?

No o „prázdninách“ se letos ve školce moc mluvit nedá. Ihned po odchodu dětí na prázdniny začala ve školce plánovaná rekonstrukce. Bourala se příčka, otvor pro nové dveře, vysekávaly se drážky pro vodu, odpady, radiátory, elektrorozvody, internet, domácí telefon, odstraňovaly se nefunkční zárubně, část podlahy, dokonce i strop v budoucí umývárně se musel odstranit!!! Vše jsem ani nevypsala. Všude byla spousta suti a prachu.

Nyní už začíná ta lepší část rekonstrukce. Nikde se již nebourá, naopak se vyzdívá, jsou nataženy vodovodní i odpadní trubky, trubky k topení, je zabudováno střešní okno a podkroví je již částečně zatepleno izolační vatou. Objevily se i sádrokartonové podhledy, zdi se potahují perlinkou a lepidlem /čekají na dlažbu a obklad/. Ale práce je zde stále moc a moc.

Pro přesnější představu přikládám foto.

Dvořáková

Podpořte nás na sociálních sítích:

Zápis do MŠ Zlonice 2016/2017

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Masarykovy dětské školky“
VE ZLONICÍCH
na školní rok 2016/2017

se koná:

  • v úterý 12. 04. 2016 od 10,00 do 14,00 hodin
  • ve středu 13. 04. 2016 od 10,00 do 16,00 hodin

v budově MŠ ve Zlonicích.

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • potvrzené vyjádření lékaře
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • dotazník o dítěti

Aktuální doklady jsou ke stažení na stránkách www.mszlonice.cz nebo si jej můžete předem vyzvednout v MŠ.

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

Podpořte nás na sociálních sítích: