Archiv pro měsíc: Září 2015

AKCE NA ŘÍJEN 2015

datum AKCE NA ŘÍJEN poznámka

1. PASTELKA 12:30 -15:00 a LOGOPEDIE 14:30 – 15:30
2.
3.
4.
5. KERAMIKA 12:30 a FLÉTNA 15:00 -15:30
6. TANEČKY 12:30 -15:00
7. KERAMIKA 12:30
8. PŘEDŠKOLÁČEK 12:30 -15:00
9.
10.
11.
12. KERAMIKA 12:30 a FLÉTNA 15:00 -15:30
13. PASTELKA 12:30 -15:00
14. KERAMIKA 12:30
15. MRŠTNÝ JAZÝČEK 12:30 -15:00 a LOGOPEDIE 14:30 – 15:30
16.
17.
18.
19. KERAMIKA 12:30 a FLÉTNA 15:00 -15:30
20.
21. KERAMIKA 12:30 a ODPOLEDNE S RODIČI – DÝŃOVÁNÍ- 15.00
22. TANEČKY 12:30 – 15:00 a LOGOPEDIE 14:30 – 15:30
23.
24.
25.

26. BAVÍME SE S CECILKOU V MŠ -9:00 a KERAMIKA 12:30 a FLÉTNA 15:00 -15:30
27. FOTOGRAF V MŠ- 8:00 a MRŠTNÝ JAZÝČEK 12:30 -15:00
28.
29. PASTELKA 12:30 -15:00 a LOGOPEDIE 14:30 – 15:30
30.
31.

Podpořte nás na sociálních sítích:

Vítejte – září 2015

Milí rodiče, přátelé školy, první dva týdny školního roku jsme Vás informovali /o změnách provozu MŠ, adaptačním procesu dětí,../ osobně, či prostřednictvím nástěnek a třídní schůzky. Nyní Vás budeme opět informovat i touto formou.

Důležité informace: 

Do 18. 09. 2015 můžete své děti přihlásit do zájmových aktivit organizovaných MŠ  – Logopedie, Mrštný jazýček, Předškoláček, Orientální tanečky, Pastelka. Akce jsou zdarma.

Do 25. 09. 2015 můžete podat přihlášku do kroužků organizovaných DDM „Ostrov“ – Aj, keramika, flétna. Akce jsou za úplatu.

Připomínáme změnu provozní doby: 6,30 – 16,30 hodin. Ke změně jsme přistoupili na podkladě výsledků dotazníkového šetření v červnu 2015.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Dvořáková Jana

Podpořte nás na sociálních sítích: