Archiv pro měsíc: Březen 2014

Kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2014/2015

7/O/2014

Kritéria Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“, Zlonice

 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

 

     Ředitelka Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích stanovila následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Mladší děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě. Předpokladem přijetí je předložení dokladu o zákonném očkování dítěte a dovršení věku tří let k 31. 12. kalendářního roku, kdy probíhá zápis /vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové stavby/.

     Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

ke dni 31. srpna kalendářního roku,

kdy probíhá zápis

5 let a více

OŠD, předškolák

30 bodů

4 roky

4 body

3 roky

3 body

2 roky

podmínkou je dovršení věku tří let k 31. prosinci kalendářního roku, kdy probíhá zápis

2 body

Trvalý pobyt

 

Zlonice, Lisovice, Vyšínek,

Břešťany, Tmáň

10 bodů

Individuální situace dítěte

Sociální potřebnost

(např. osiřelé dítě) – zákonný zástupce doloží příslušné doklady

 

 

1 bod

 

verze ke stažení: 

další dokumenty ke stažení: http://www.mszlonice.cz/ke-stazeni/

 

Ve Zlonicích: 31. 03. 2014                 Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

AKCE NA DUBEN 2014

datum

AKCE NA DUBEN

poznámka

1.

 

  ANGLIČTINA  8:30 9:00        ORIENTÁLNÍ TANEČKY        12:00

 

2.

 

  KERAMIKA  12:15

 

3.

 

  LOGOPEDIE    14:30 -15:30

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

7.

 

  KERAMIKA  12:15

 

8.

 

ANGLIČTINA  8:30 9:00        ORIENTÁLNÍ TANEČKY       12:00

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE S RODIČI ,,BIG SHOT “   14.30

 

9.

 

  KERAMIKA  12:15

 

10.

 

VÝSTAVA ,, GIGANTI “  PRAHA  ODJ V 8:00   vstup 70 KČ + BUS

LOGOPEDIE    14:30 -15:30

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

KERAMIKA  12:15

 

15.

 

  ANGLIČTINA  8:30 9:00        ORIENTÁLNÍ TANEČKY     12:00

 

16.

 

  KERAMIKA  12:15

 

17.

 

  LOGOPEDIE    14:30 -15:30

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ- MŠ ZAVŘENA

 

22.

 

ANGLIČTINA  8:30 9:00        ORIENTÁLNÍ TANEČKY     12:00

ZÁPIS DO MŠ  10:00 – 13:00

 

23.

 

  KERAMIKA  12:15

ZÁPIS DO MŠ  10:00 – 16:00

 

24.

 

LOGOPEDIE    14:30 -15:30

ZÁPIS DO MŠ  10:00 – 13:00

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28.

 

KERAMIKA  12:15

 

29.

 

ANGLIČTINA  8:30 9:00        ORIENTÁLNÍ TANEČKY     12:00

 

30.

 

   KERAMIKA  12:15

 

31.

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „Masarykovy dětské školky“ VE ZLONICÍCH 2014

 

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích se koná:

 

v úterý                        22. 04. 2014               od 10,00 do 13,00 hodin

ve středu                    23. 04. 2014               od 10,00 do 15,30 hodin

ve čtvrtek                   24. 04. 2014               od 10,00 do 13,00 hodin

 

v budově MŠ ve Zlonicích.

 

K  zápisu si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • potvrzené vyjádření lékaře
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • dotazník o dítěti

 

Aktuální doklady jsou ke stažení na stránkách www.mszlonice.cz nebo si jej můžete předem vyzvednout v MŠ.

 

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Tvořivé odpoledne s rodiči

Rádi bychom pozvali všechny rodiče ( prarodiče, sourozence..)   na další společné odpoledne v mateřské škole. Koná se v úterý 4. března 2014 ve 14.30 hod. v jedné ze tříd školky. Přijedou k nám lektorky ze slánského „Ostrova“ a tentokrát budeme společně vyrábět šperky ze smršťovací folie. Cena včetně materiálu je 40,- kč. Těšíme se, že si přijdete na chvíli odpočinout od každodenních starostí, užít si společné chvíle se svými dětmi a něco pěkného si vyrobit 🙂

Podpořte nás na sociálních sítích: