Archiv pro měsíc: Říjen 2013

Začátek školního roku 2013/2014

Nový školní rok pro naši školku znamenal návrat paní učitelky Lucie Beránkové (nyní již vlastně Dragounové) po mateřské dovolené. Od září tedy pracujeme opět ve „staronovém“ personálním složení a také ve stejném obsazení ve třídách, tzn. Berušky: pí. ředitelka Mgr. Jana Dvořáková, pí. uč. Bc. Lucie Dragounová, Motýlci: pí. ředitelka Mgr. Jana Dvořáková, pí. učitelka Hana Šimková a Včelky: pí. uč. Dana Košťálová a pí. uč. Václava Teimlová.

Naše předškolní zařízení má tento rok opět zcela naplněnou kapacitu, tzn. 62 zapsaných dětí. Některé z nich již do mateřské školy chodily vloni a předloni, jiné nastoupily letos. Podle slov rodičů se na školku a na nové kamarády všichni těšili, ale samozřejmě se první dny neobešly bez slziček. Protože ale většina rodičů využila možnosti postupného adaptačního procesu, kdy nově příchozím dětem umožňujeme zpočátku přítomnost blízkého člověka (zpravidla maminky) ve třídě a také pozvolné prodlužování doby pobytu, děti si opět zvykly velmi rychle. A to i přes to, že letos máme ve třídě Berušek opravdové „mrňousky“, z nichž některým ještě nejsou ani 3 roky!

Během prvních tří týdnů v září jsme si tedy na sebe všichni zvykali, nově příchozí děti se postupně seznamovaly s kamarády, učitelkami a personálem školky a také s pravidly soužití v kolektivu. To všechno se děje formou hry, modelových situací, dramatizací příběhů a pohádek, povídáním si v „komunikativním kroužku“, společnými aktivitami ve třídách i na zahradě… je toho spousta, co ve školce děláme a rodiče mají určitě hodně možností, jak se o tom přesvědčit. Především se o dění dozvídají samozřejmě z vyprávění svých ratolestí. Na chodbách, v šatnách i na schodišti si pak mají možnost prohlédnout výtvarné práce, na nástěnkách uveřejňujeme básničky písničky, které se společně v jednotlivých třídách učíme. O chystaných kulturních a jiných školních akcích si pak mohou přečíst na nástěnce, kde máme vyvěšený plán na celý měsíc. Zde jsou vyznačeny i zájmové aktivity, kroužky a další důležité události a sdělení.

Co se týká kulturních akcí, i těch jsme v září několik stihli. Jako první k nám do školky zavítal 25. září klaun Ála, který děti i učitelky svým vystoupením jistojistě pobavil a potěšil. Dva dny nato mohly děti obdivovat opeřené dravce – ty   nám přivezl na ukázku náš „starý známý“ sokolník, se kterým spolupracujeme již několik let. Pověděl dětem některé zajímavosti ze života dravých ptáků a společně si pak i zakouzlili a zasmáli se.

Zatím nejnáročnější pro nás byla návštěva kladenského divadélka Lampion, kam jsme se vydali 2. října. Cesta autobusem se dětem líbila, a protože jsme cestou pozorovali provoz a hlavně kluci pak traktory na polích, uběhla nám velice rychle. Odměnou za to, že i ti nejmenší zvládli bez větších problémů svlékání v šatně, usazování do křesel i čekání, než se ozve divadelní gong, jim byla krásná pohádka! „O dvanácti měsíčkách“. Do školky jsme se vrátili přesně na oběd, plni dojmů a potěšeni tím, jak šikovné děti ve školce opět letos máme!:-)

Podpořte nás na sociálních sítích:

Zařazení dětí do MŠ

Ačkoliv se již několik let potýkáme (stejně, jako všechny mateřské školy v naší  republice) s velkým počtem nepřijatých dětí, letos můžeme být my i většina rodičů spokojení. Kapacita našeho předškolního zařízení je 62 dětí, což je dáno hygienickými normami, kterými jsme povinni se řídit. Do zlonické školky se k zápisu dostavují děti nejen s bydlištěm ve Zlonicích a přilehlých obcích, ale i děti z ostatních vesnic v okolí. Ze zákona máme povinnost přijmout děti, které půjdou příští září do školy, tedy „předškoláky“, ostatní děti jsou pak přijímány podle předem stanovených kritérií. A protože loni odešlo do ZŠ dětí hodně, měli jsme od září letošního školního roku místo i pro děti relativně dost nízkého věku. Máme tedy u Berušek několik „capartů“, kterým při nástupu do školky ještě nebyly ani 3 roky, některé jsou dokonce narozené v říjnu, listopadu a jedno dokonce v prosinci 2010. Tahle situace je dost neobvyklá. Víme, že pokud přijme tak malé dítě některá školka v okolí nebo ve Slaném, jedná se spíše o výjimku. Samozřejmě s tím souvisí spousta věcí, které musíme řešit. Ať je to nesamostatnost těchto dětí při jídle, oblékání, stolování, hygieně…tak třeba jejich rychlá unavitelnost, krátká doba soustředění na nějakou činnost, a v neposlední řadě i obtížná komunikace s nimi! A i vzhledem k tomu, že ve třídě nejmenších dětí, tedy Berušek, jsou letos jen samé „nové“ děti, je práce s nimi pro učitelky i pro ostatní personál velmi náročná. Můžeme ale po měsíci a půl říci, že i na těch nejmenších už jsou znát velké pokroky. Většina z nich si už zvykla na přirozenou autoritu učitelek, pomalu se začínají sžívat s kolektivem a určitě si za nějaký čas osvojí spoustu nových dovedností.

Podpořte nás na sociálních sítích: